กำลังดูไอเทม

#501: Red Potion

รหัสไอเทม 501 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Red_Potion ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Red Potion ประเภท ฟื้นฟู
ราคาซื้อ 50 น้ำหนัก 7
ราคาขาย 25 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ทั่วไป / ไฮคลาส / เบบี้
สำหรับอาชีพ ทุกอาชีพ
เพศ ทั้งหมด (ชายและหญิง)
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม น้ำยาสำหรับฟื้น HP ประมาณ 43-50 ทำมาจาก Red Herbs
_
น้ำหนัก : 7

Red Potion ขายที่

ชื่อ NPC แผนที่ ตำแหน่ง ราคาขาย
ZoneVSZone prontera 140,227 50
Lock ID morocc 155,114 50
at_setusers sec_pri 18,31 50
Agit Reset sec_pri 25,49 50
Agit Reset(1VS1) sec_pri 25,54 50
Auto Clear Var sec_pri 33,44 50
WALL 2009rwc_03 19,53 50
WALL 2009rwc_03 19,52 50
WALL 2009rwc_03 19,51 50
WALL 2009rwc_03 19,50 50
WALL 2009rwc_03 19,49 50
WALL 2009rwc_03 19,48 50
WALL 2009rwc_03 19,47 50
WALL 2009rwc_03 19,46 50
WALL 2009rwc_03 80,53 50
WALL 2009rwc_03 80,52 50
WALL 2009rwc_03 80,51 50
WALL 2009rwc_03 80,50 50
WALL 2009rwc_03 80,49 50
WALL 2009rwc_03 80,48 50
WALL 2009rwc_03 80,47 50
WALL 2009rwc_03 80,46 50
WPGD prtx_gld 129,65 50
WPGD prtx_gld 240,124 50
WPGD prtx_gld 153,141 50
WPGD prtx_gld 107,240 50
WPGD prtx_gld 212,240 50
WPGD gefx_fild13 150,54 50
WPGD gefx_fild13 210,75 50
WPGD gefx_fild13 308,244 50
WPGD gefx_fild13 77,284 50
WPGD gefx_fild13 112,269 50
WPGD gefx_fild13 139,240 50
WPGD gefx_fild13 83,185 50
WPGD gefx_fild13 196,281 50
WPGD gefx_fild13 256,57 50
WPGD gefx_fild13 305,83 50
WPGD payx_gld 121,238 50
WPGD payx_gld 291,116 50
WPGD payx_gld 323,293 50
WPGD payx_gld 140,156 50
WPGD payx_gld 204,270 50
WPGD aldx_gld 48,79 50
WPGD aldx_gld 95,253 50
WPGD aldx_gld 142,81 50
WPGD aldx_gld 243,242 50
WPGD aldx_gld 259,90 50
WPGD aldxg_cas04 132,231 50
woe_control sec_pri 18,38 50
Hat to Costume morocc 109,107 50
, 50
, 50
, 50
, 50
, 50
, 50
, 50
, 50
, 50
, 50
, 50
, 50
, 50
, 50
, 50
, 50
, 50
, 50
, 50
, 50
, 50
, 50
, 50
, 50
, 50
, 50
, 50
, 50
, 50
, 50
, 50
, 50
, 50
, 50
, 50
, 50
, 50
, 50