กำลังดูไอเทม

#502: Orange Potion

รหัสไอเทม 502 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Orange_Potion ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Orange Potion ประเภท ฟื้นฟู
ราคาซื้อ 200 น้ำหนัก 10
ราคาขาย 100 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ทั่วไป / ไฮคลาส / เบบี้
สำหรับอาชีพ ทุกอาชีพ
เพศ ทั้งหมด (ชายและหญิง)
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม น้ำยาสำหรับฟื้น HP ประมาณ 105 ทำมาจาก Red Herbs และ Yellow Herbs
_
น้ำหนัก : 10

Orange Potion ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1593 Ancient Mummy 20% 52 Undead Level 3 Undead
1611 Bongun 20% 32 Undead Level 4 Undead
1591 Lunatic 20% 29 Brute Level 3 Neutral
1610 Munak 20% 30 Undead Level 4 Undead
1612 Yao Jun 20% 56 Undead Level 4 Undead
3899 MD High Orc 0.49% 52 Demi-Human Level 1 Fire

Orange Potion ขายที่

ชื่อ NPC แผนที่ ตำแหน่ง ราคาขาย
ZoneVSZone prontera 140,227 200
Lock ID morocc 155,114 200
at_setusers sec_pri 18,31 200
Agit Reset sec_pri 25,49 200
Agit Reset(1VS1) sec_pri 25,54 200
Auto Clear Var sec_pri 33,44 200
WALL 2009rwc_03 19,53 200
WALL 2009rwc_03 19,52 200
WALL 2009rwc_03 19,51 200
WALL 2009rwc_03 19,50 200
WALL 2009rwc_03 19,49 200
WALL 2009rwc_03 19,48 200
WALL 2009rwc_03 19,47 200
WALL 2009rwc_03 19,46 200
WALL 2009rwc_03 80,53 200
WALL 2009rwc_03 80,52 200
WALL 2009rwc_03 80,51 200
WALL 2009rwc_03 80,50 200
WALL 2009rwc_03 80,49 200
WALL 2009rwc_03 80,48 200
WALL 2009rwc_03 80,47 200
WALL 2009rwc_03 80,46 200
WPGD prtx_gld 129,65 200
WPGD prtx_gld 240,124 200
WPGD prtx_gld 153,141 200
WPGD prtx_gld 107,240 200
WPGD prtx_gld 212,240 200
WPGD gefx_fild13 150,54 200
WPGD gefx_fild13 210,75 200
WPGD gefx_fild13 308,244 200
WPGD gefx_fild13 77,284 200
WPGD gefx_fild13 112,269 200
WPGD gefx_fild13 139,240 200
WPGD gefx_fild13 83,185 200
WPGD gefx_fild13 196,281 200
WPGD gefx_fild13 256,57 200
WPGD gefx_fild13 305,83 200
WPGD payx_gld 121,238 200
WPGD payx_gld 291,116 200
WPGD payx_gld 323,293 200
WPGD payx_gld 140,156 200
WPGD payx_gld 204,270 200
WPGD aldx_gld 48,79 200
WPGD aldx_gld 95,253 200
WPGD aldx_gld 142,81 200
WPGD aldx_gld 243,242 200
WPGD aldx_gld 259,90 200
WPGD aldxg_cas04 132,231 200
woe_control sec_pri 18,38 200
Hat to Costume morocc 109,107 200
, 200
, 200
, 200
, 200
, 200
, 200
, 200
, 200
, 200
, 200
, 200
, 200
, 200
, 200
, 200
, 200
, 200
, 200
, 200
, 200
, 200
, 200
, 200
, 200
, 200
, 200
, 200
, 200
, 200
, 200
, 200
, 200
, 200
, 200
, 200
, 200
, 200
, 200