กำลังดูไอเทม

#503: Yellow Potion

รหัสไอเทม 503 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Yellow_Potion ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Yellow Potion ประเภท ฟื้นฟู
ราคาซื้อ 550 น้ำหนัก 13
ราคาขาย 275 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ทั่วไป / ไฮคลาส / เบบี้
สำหรับอาชีพ ทุกอาชีพ
เพศ ทั้งหมด (ชายและหญิง)
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม น้ำยาสำหรับฟื้น HP ประมาณ 175 ทำมาจาก Yellow Herbs
_
น้ำหนัก : 13

Yellow Potion ขายที่

ชื่อ NPC แผนที่ ตำแหน่ง ราคาขาย
ZoneVSZone prontera 140,227 550
Lock ID morocc 155,114 550
at_setusers sec_pri 18,31 550
Agit Reset sec_pri 25,49 550
Agit Reset(1VS1) sec_pri 25,54 550
Auto Clear Var sec_pri 33,44 550
WALL 2009rwc_03 19,53 550
WALL 2009rwc_03 19,52 550
WALL 2009rwc_03 19,51 550
WALL 2009rwc_03 19,50 550
WALL 2009rwc_03 19,49 550
WALL 2009rwc_03 19,48 550
WALL 2009rwc_03 19,47 550
WALL 2009rwc_03 19,46 550
WALL 2009rwc_03 80,53 550
WALL 2009rwc_03 80,52 550
WALL 2009rwc_03 80,51 550
WALL 2009rwc_03 80,50 550
WALL 2009rwc_03 80,49 550
WALL 2009rwc_03 80,48 550
WALL 2009rwc_03 80,47 550
WALL 2009rwc_03 80,46 550
WPGD prtx_gld 129,65 550
WPGD prtx_gld 240,124 550
WPGD prtx_gld 153,141 550
WPGD prtx_gld 107,240 550
WPGD prtx_gld 212,240 550
WPGD gefx_fild13 150,54 550
WPGD gefx_fild13 210,75 550
WPGD gefx_fild13 308,244 550
WPGD gefx_fild13 77,284 550
WPGD gefx_fild13 112,269 550
WPGD gefx_fild13 139,240 550
WPGD gefx_fild13 83,185 550
WPGD gefx_fild13 196,281 550
WPGD gefx_fild13 256,57 550
WPGD gefx_fild13 305,83 550
WPGD payx_gld 121,238 550
WPGD payx_gld 291,116 550
WPGD payx_gld 323,293 550
WPGD payx_gld 140,156 550
WPGD payx_gld 204,270 550
WPGD aldx_gld 48,79 550
WPGD aldx_gld 95,253 550
WPGD aldx_gld 142,81 550
WPGD aldx_gld 243,242 550
WPGD aldx_gld 259,90 550
WPGD aldxg_cas04 132,231 550
woe_control sec_pri 18,38 550
Hat to Costume morocc 109,107 550
, 550
, 550
, 550
, 550
, 550
, 550
, 550
, 550
, 550
, 550
, 550
, 550
, 550
, 550
, 550
, 550
, 550
, 550
, 550
, 550
, 550
, 550
, 550
, 550
, 550
, 550
, 550
, 550
, 550
, 550
, 550
, 550
, 550
, 550
, 550
, 550
, 550
, 550