กำลังดูไอเทม

#504: White Potion

รหัสไอเทม 504 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง White_Potion ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ White Potion ประเภท ฟื้นฟู
ราคาซื้อ 1,200 น้ำหนัก 15
ราคาขาย 300 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ทั่วไป / ไฮคลาส / เบบี้
สำหรับอาชีพ ทุกอาชีพ
เพศ ทั้งหมด (ชายและหญิง)
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม น้ำยาสำหรับฟื้น HP ประมาณ 325 ทำมาจาก White Herbs
_
น้ำหนัก : 15

White Potion ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1112 MVP! Drake 50% 90 Undead Level 1 Undead
1150 MVP! Moonlight Flower 15% 84 Demon Level 3 Fire

White Potion ขายที่

ชื่อ NPC แผนที่ ตำแหน่ง ราคาขาย
ZoneVSZone prontera 140,227 1,200
Lock ID morocc 155,114 1,200
at_setusers sec_pri 18,31 1,200
Agit Reset sec_pri 25,49 1,200
Agit Reset(1VS1) sec_pri 25,54 1,200
Auto Clear Var sec_pri 33,44 1,200
WALL 2009rwc_03 19,53 1,200
WALL 2009rwc_03 19,52 1,200
WALL 2009rwc_03 19,51 1,200
WALL 2009rwc_03 19,50 1,200
WALL 2009rwc_03 19,49 1,200
WALL 2009rwc_03 19,48 1,200
WALL 2009rwc_03 19,47 1,200
WALL 2009rwc_03 19,46 1,200
WALL 2009rwc_03 80,53 1,200
WALL 2009rwc_03 80,52 1,200
WALL 2009rwc_03 80,51 1,200
WALL 2009rwc_03 80,50 1,200
WALL 2009rwc_03 80,49 1,200
WALL 2009rwc_03 80,48 1,200
WALL 2009rwc_03 80,47 1,200
WALL 2009rwc_03 80,46 1,200
WPGD prtx_gld 129,65 1,200
WPGD prtx_gld 240,124 1,200
WPGD prtx_gld 153,141 1,200
WPGD prtx_gld 107,240 1,200
WPGD prtx_gld 212,240 1,200
WPGD gefx_fild13 150,54 1,200
WPGD gefx_fild13 210,75 1,200
WPGD gefx_fild13 308,244 1,200
WPGD gefx_fild13 77,284 1,200
WPGD gefx_fild13 112,269 1,200
WPGD gefx_fild13 139,240 1,200
WPGD gefx_fild13 83,185 1,200
WPGD gefx_fild13 196,281 1,200
WPGD gefx_fild13 256,57 1,200
WPGD gefx_fild13 305,83 1,200
WPGD payx_gld 121,238 1,200
WPGD payx_gld 291,116 1,200
WPGD payx_gld 323,293 1,200
WPGD payx_gld 140,156 1,200
WPGD payx_gld 204,270 1,200
WPGD aldx_gld 48,79 1,200
WPGD aldx_gld 95,253 1,200
WPGD aldx_gld 142,81 1,200
WPGD aldx_gld 243,242 1,200
WPGD aldx_gld 259,90 1,200
WPGD aldxg_cas04 132,231 1,200
woe_control sec_pri 18,38 1,200
Hat to Costume morocc 109,107 1,200
, 1,200
, 1,200
, 1,200
, 1,200
, 1,200
, 1,200
, 1,200
, 1,200
, 1,200
, 1,200
, 1,200
, 1,200
, 1,200
, 1,200
, 1,200
, 1,200
, 1,200
, 1,200
, 1,200
, 1,200
, 1,200
, 1,200
, 1,200
, 1,200
, 1,200
, 1,200
, 1,200
, 1,200
, 1,200
, 1,200
, 1,200
, 1,200
, 1,200
, 1,200
, 1,200
, 1,200
, 1,200
, 1,200