กำลังดูไอเทม

#506: Green Potion

รหัสไอเทม 506 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Green_Potion ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Green Potion ประเภท ฟื้นฟู
ราคาซื้อ 40 น้ำหนัก 7
ราคาขาย 20 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ทั่วไป / ไฮคลาส / เบบี้
สำหรับอาชีพ ทุกอาชีพ
เพศ ทั้งหมด (ชายและหญิง)
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม น้ำยาสำหรับแก้ไข อาการผิดปรกติ ได้แก่ Poison, Silence, Darknessและ Chaos
_
น้ำหนัก : 7

Green Potion ขายที่

ชื่อ NPC แผนที่ ตำแหน่ง ราคาขาย
ZoneVSZone prontera 140,227 40
Lock ID morocc 155,114 40
at_setusers sec_pri 18,31 40
Agit Reset sec_pri 25,49 40
Agit Reset(1VS1) sec_pri 25,54 40
Auto Clear Var sec_pri 33,44 40
WALL 2009rwc_03 19,53 40
WALL 2009rwc_03 19,52 40
WALL 2009rwc_03 19,51 40
WALL 2009rwc_03 19,50 40
WALL 2009rwc_03 19,49 40
WALL 2009rwc_03 19,48 40
WALL 2009rwc_03 19,47 40
WALL 2009rwc_03 19,46 40
WALL 2009rwc_03 80,53 40
WALL 2009rwc_03 80,52 40
WALL 2009rwc_03 80,51 40
WALL 2009rwc_03 80,50 40
WALL 2009rwc_03 80,49 40
WALL 2009rwc_03 80,48 40
WALL 2009rwc_03 80,47 40
WALL 2009rwc_03 80,46 40
WPGD prtx_gld 129,65 40
WPGD prtx_gld 240,124 40
WPGD prtx_gld 153,141 40
WPGD prtx_gld 107,240 40
WPGD prtx_gld 212,240 40
WPGD gefx_fild13 150,54 40
WPGD gefx_fild13 210,75 40
WPGD gefx_fild13 308,244 40
WPGD gefx_fild13 77,284 40
WPGD gefx_fild13 112,269 40
WPGD gefx_fild13 139,240 40
WPGD gefx_fild13 83,185 40
WPGD gefx_fild13 196,281 40
WPGD gefx_fild13 256,57 40
WPGD gefx_fild13 305,83 40
WPGD payx_gld 121,238 40
WPGD payx_gld 291,116 40
WPGD payx_gld 323,293 40
WPGD payx_gld 140,156 40
WPGD payx_gld 204,270 40
WPGD aldx_gld 48,79 40
WPGD aldx_gld 95,253 40
WPGD aldx_gld 142,81 40
WPGD aldx_gld 243,242 40
WPGD aldx_gld 259,90 40
WPGD aldxg_cas04 132,231 40
woe_control sec_pri 18,38 40
Hat to Costume morocc 109,107 40
, 40
, 40
, 40
, 40
, 40
, 40
, 40
, 40
, 40
, 40
, 40
, 40
, 40
, 40
, 40
, 40
, 40
, 40
, 40
, 40
, 40
, 40
, 40
, 40
, 40
, 40
, 40
, 40
, 40
, 40
, 40
, 40
, 40
, 40
, 40
, 40
, 40
, 40