กำลังดูไอเทม

#508: Yellow Herb

รหัสไอเทม 508 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Yellow_Herb ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Yellow Herb ประเภท ฟื้นฟู
ราคาซื้อ 40 น้ำหนัก 5
ราคาขาย 20 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ทั่วไป / ไฮคลาส / เบบี้
สำหรับอาชีพ ทุกอาชีพ
เพศ ทั้งหมด (ชายและหญิง)
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม สมุนไพรที่สามารถรักษาบาดแผลได้ ฟื้น HP ได้เล็กน้อย
_
น้ำหนัก : 5

Yellow Herb ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1081 Yellow Plant 55% 1 Plant Level 1 Earth
1391 Galapago 35% 86 Brute Level 1 Earth
1316 Solider 21% 86 Brute Level 2 Earth
1718 Novus 20% 43 Dragon Level 1 Neutral
1375 The Paper 18% 86 Formless Level 3 Neutral
1878 Shining Plant 15% 1 Plant Level 1 Holy
1101 Baphomet Jr. 13% 77 Demon Level 1 Dark
1250 Chepet 13% 65 Demi-Human Level 1 Fire
1372 Goat 12.5% 84 Brute Level 3 Fire
1131 Joker 10% 92 Demi-Human Level 4 Wind
1083 Shining Plant 10% 1 Plant Level 1 Holy
1309 Gajomart 8.7% 87 Formless Level 4 Fire
1041 Mummy 8.5% 60 Undead Level 2 Undead
1290 Skeleton General 8% 96 Undead Level 1 Undead
1322 Spring Rabbit 8% 88 Brute Level 2 Earth
1376 Harpy 7.5% 90 Demon Level 3 Wind
1315 Assaulter 6.8% 93 Demi-Human Level 2 Wind
1297 Ancient Mummy 6.5% 90 Undead Level 2 Undead
1299 Goblin Leader 6.5% 84 Demi-Human Level 1 Wind
1300 Caterpillar 5% 91 Insect Level 1 Earth
1376 Harpy 4% 90 Demon Level 3 Wind
1138 Magnolia 4% 49 Demon Level 1 Water
1188 Bongun 3% 52 Undead Level 1 Undead
1100 Argos 2.5% 47 Insect Level 1 Poison
1277 Greatest General 2.5% 60 Formless Level 2 Fire
1126 Goblin 2.2% 44 Demi-Human Level 1 Water
1124 Goblin 2.2% 47 Demi-Human Level 1 Poison
1266 Aster 2% 26 Fish Level 1 Earth
1019 Peco Peco 2% 27 Brute Level 1 Fire
1001 Scorpion 2% 48 Insect Level 1 Fire
1057 Yoyo 2% 37 Brute Level 1 Earth
1030 Anacondaq 1.5% 43 Brute Level 1 Poison
1135 Kobold 1% 56 Demi-Human Level 2 Fire
1134 Kobold 1% 57 Demi-Human Level 2 Poison
2073 Toucan 1% 70 Brute Level 2 Wind
1054 Thief Bug Male 0.9% 33 Insect Level 1 Dark
1024 Wormtail 0.7% 30 Plant Level 1 Earth
1213 High Orc 0.5% 92 Demi-Human Level 2 Fire
1403 Firelock Soldier 0.4% 65 Undead Level 2 Undead

Yellow Herb ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย