กำลังดูไอเทม

#516: Potato

รหัสไอเทม 516 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Sweet_Potato ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Potato ประเภท ฟื้นฟู
ราคาซื้อ 15 น้ำหนัก 2
ราคาขาย 7 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ทั่วไป / ไฮคลาส / เบบี้
สำหรับอาชีพ ทุกอาชีพ
เพศ ทั้งหมด (ชายและหญิง)
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม หัวของไม้เลื้อย สามารถเติบโตได้อย่างรวดเร็ว มีรสหวาน ฟื้น HP ได้เล็กน้อย
_
น้ำหนัก : 2

Potato ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1413 Hermit Plant 48% 62 Plant Level 2 Fire
1986 Tatacho 30% 106 Brute Level 1 Earth
1060 Bigfoot 15% 44 Brute Level 1 Earth
1149 Minorous 15% 70 Brute Level 2 Fire
1056 Smokie 8% 32 Brute Level 1 Earth
1010 Willow 7% 8 Plant Level 1 Earth
1860 Coco 5% 17 Brute Level 1 Earth
1104 Coco 5% 28 Brute Level 1 Earth
2718 Elusive Peco Peco 5% 55 Brute Level 1 Earth
2810 Solid Grand Peco 5% 55 Brute Level 1 Earth

Potato ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย