กำลังดูไอเทม

#518: Honey

รหัสไอเทม 518 ร้านแคช ไม่มี
ชื่อจริง Honey ราคาแคช ไม่มีขาย
ชื่อ Honey ประเภท ฟื้นฟู
ราคาซื้อ 500 น้ำหนัก 10
ราคาขาย 250 อาวุธเลเวล 0
ระยะโจมตี 0 ป้องกัน 0
ช่องการ์ด 0 ตีบวก ไม่ได้
พลังโจมตี 0 เลเวลขั้นต่ำ 0
ตำแหน่งสวมใส่ ไม่มี
สำหรับคลาส ทั่วไป / ไฮคลาส / เบบี้
สำหรับอาชีพ ทุกอาชีพ
เพศ ทั้งหมด (ชายและหญิง)
คำสั่งไอเทม ไม่มี
คำสั่งเมื่อสวมใส่ ไม่มี
คำสั่งเมื่อถอด ไม่มี
คำอธิบายไอเทม เป็นของเหลว เหนียว และมีรสหวาน เกิดมาจากเกสรดอกไม้ที่ผึ้งรวบรวมเก็บไว้ในรังผึ้งสำหรับใช้เป็นอาหารสามารถทานได้ แต่ในบางครั้งจะนำมาใช้เป็นยาก็ได้ ฟื้น HP และ SP ได้เล็กน้อย
_
น้ำหนัก : 10

Honey ตกจาก

รหัสมอนสเตอร์ ชื่อมอนสเตอร์ โอกาสตก เลเวลมอนสเตอร์ ประเภทมอนสเตอร์ ธาตุมอนสเตอร์
1115 Eddga 100% 65 Brute Level 1 Fire
1059 Mistress 100% 84 Insect Level 4 Wind
1089 Toad 20% 27 Fish Level 1 Water
1303 Giant Hornet 12% 90 Insect Level 1 Wind
1622 Teddy Bear 10% 71 Formless Level 3 Neutral
1316 Solider 8.5% 86 Brute Level 2 Earth
1293 Creamy Fear 5.5% 91 Insect Level 1 Wind
2013 Draco 5% 82 Dragon Level 1 Earth
1519 Green Maiden 5% 70 Demi-Human Level 2 Neutral
1631 Green Maiden 5% 59 Demi-Human Level 2 Wind
1306 Leib Olmai 5% 91 Brute Level 1 Earth
1083 Shining Plant 5% 1 Plant Level 1 Holy
1060 Bigfoot 4.5% 44 Brute Level 1 Earth
1176 Vitata 3.5% 33 Insect Level 1 Earth
1176 Vitata 3.5% 33 Insect Level 1 Earth
1417 Zipper Bear 3.5% 50 Brute Level 1 Dark
1994 Luciola Vespa 3% 104 Insect Level 1 Wind
1018 Creamy 1.5% 28 Insect Level 1 Wind
1004 Hornet 1.5% 15 Insect Level 1 Wind
1506 Disguise 0.8% 85 Demon Level 4 Earth

Honey ขายที่

ไอเทมชิ้นนี้ไม่มีขาย