รายการไอเทม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

พบทั้งหมด [7084] จำนวนหน้า [355] แสดงจำนวนที่ [1-20]

รหัสไอเทม ชื่อ ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี ป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช เสริม
501 Red Potion ฟื้นฟู ไม่มี 50 25 7 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
502 Orange Potion ฟื้นฟู ไม่มี 200 100 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
503 Yellow Potion ฟื้นฟู ไม่มี 550 275 13 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
504 White Potion ฟื้นฟู ไม่มี 1,200 300 15 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
505 Blue Potion ฟื้นฟู ไม่มี 5,000 500 15 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
506 Green Potion ฟื้นฟู ไม่มี 40 20 7 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
507 Red Herb ฟื้นฟู ไม่มี 18 9 3 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
508 Yellow Herb ฟื้นฟู ไม่มี 40 20 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
509 White Herb ฟื้นฟู ไม่มี 120 60 7 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
510 Blue Herb ฟื้นฟู ไม่มี 60 30 7 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
511 Green Herb ฟื้นฟู ไม่มี 10 5 3 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
512 Apple ฟื้นฟู ไม่มี 15 7 2 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
513 Banana ฟื้นฟู ไม่มี 15 7 2 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
514 Grape ฟื้นฟู ไม่มี 200 100 2 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
515 Carrot ฟื้นฟู ไม่มี 15 7 2 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
516 Potato ฟื้นฟู ไม่มี 15 7 2 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
517 Meat ฟื้นฟู ไม่มี 50 25 15 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
518 Honey ฟื้นฟู ไม่มี 500 250 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
519 Milk ฟื้นฟู ไม่มี 25 12 3 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
520 Hinalle Leaflet ฟื้นฟู ไม่มี 150 75 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป