รายการไอเทม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

พบทั้งหมด [7084] จำนวนหน้า [355] แสดงจำนวนที่ [1-20]

รหัสไอเทม ชื่อ ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี ▲ ป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช เสริม
13260 Apple Bomb ลูกธนู/กระสุน - ไอเทมใช้ขว้าง ลูกธนู/ลูกกระสุน 100 50 0.1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13270 Throwing Full Swing K ลูกธนู/กระสุน - ไอเทมใช้ขว้าง ลูกธนู/ลูกกระสุน 100 50 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13262 Melon Bomb ลูกธนู/กระสุน - ไอเทมใช้ขว้าง ลูกธนู/ลูกกระสุน 100 50 0.1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13261 Coconut Bomb ลูกธนู/กระสุน - ไอเทมใช้ขว้าง ลูกธนู/ลูกกระสุน 100 50 0.1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13275 Throwing Increase HP Potion (Small) ลูกธนู/กระสุน - ไอเทมใช้ขว้าง ลูกธนู/ลูกกระสุน 100 50 2 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13277 Throwing Increase HP Potion (Large) ลูกธนู/กระสุน - ไอเทมใช้ขว้าง ลูกธนู/ลูกกระสุน 100 50 8 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13266 Hard Black Lump ลูกธนู/กระสุน - ไอเทมใช้ขว้าง ลูกธนู/ลูกกระสุน 100 50 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13273 Throwing Muramura M ลูกธนู/กระสุน - ไอเทมใช้ขว้าง ลูกธนู/ลูกกระสุน 100 50 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13271 Throwing Mana Plus ลูกธนู/กระสุน - ไอเทมใช้ขว้าง ลูกธนู/ลูกกระสุน 100 50 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13274 Throwing Falmons F ลูกธนู/กระสุน - ไอเทมใช้ขว้าง ลูกธนู/ลูกกระสุน 100 50 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13267 Extremely Hard Black Lump ลูกธนู/กระสุน - ไอเทมใช้ขว้าง ลูกธนู/ลูกกระสุน 100 50 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13269 Throwing Boost 500 ลูกธนู/กระสุน - ไอเทมใช้ขว้าง ลูกธนู/ลูกกระสุน 100 50 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13263 Pineapple Bomb ลูกธนู/กระสุน - ไอเทมใช้ขว้าง ลูกธนู/ลูกกระสุน 100 50 0.1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13264 Banana Bomb ลูกธนู/กระสุน - ไอเทมใช้ขว้าง ลูกธนู/ลูกกระสุน 100 50 0.1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13272 Throwing Cure Free ลูกธนู/กระสุน - ไอเทมใช้ขว้าง ลูกธนู/ลูกกระสุน 100 50 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13268 Mysterious Powder ลูกธนู/กระสุน - ไอเทมใช้ขว้าง ลูกธนู/ลูกกระสุน 100 50 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13276 Throwing Increase HP Potion (Medium) ลูกธนู/กระสุน - ไอเทมใช้ขว้าง ลูกธนู/ลูกกระสุน 100 50 4 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13265 Black Lump ลูกธนู/กระสุน - ไอเทมใช้ขว้าง ลูกธนู/ลูกกระสุน 100 50 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13279 Throwing Increase SP Potion (Medium) ลูกธนู/กระสุน - ไอเทมใช้ขว้าง ลูกธนู/ลูกกระสุน 100 50 4 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
13278 Throwing Increase SP Potion (Small) ลูกธนู/กระสุน - ไอเทมใช้ขว้าง ลูกธนู/ลูกกระสุน 100 50 2 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป