รายการไอเทม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

พบทั้งหมด [7084] จำนวนหน้า [355] แสดงจำนวนที่ [1-20]

รหัสไอเทม ชื่อ ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี ป้องกัน ▲ ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช เสริม
2267 Cigarette [0] ชุดเกาะ หมวกส่วนล่าง 20 10 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2201 Sunglasses [0] ชุดเกาะ หมวกส่วนกลาง 5,000 2,500 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2265 Gangster Mask [0] ชุดเกาะ หมวกส่วนล่าง 20 10 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2268 Pipe [0] ชุดเกาะ หมวกส่วนล่าง 20 10 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2206 Wedding Veil [0] ชุดเกาะ หมวกส่วนบน 23,000 11,500 10 0 0 0 0 ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2240 Beard [0] ชุดเกาะ หมวกส่วนล่าง 2 1 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2205 Diver Goggles [0] ชุดเกาะ หมวกส่วนกลาง 3,500 1,750 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2218 Flu Mask [0] ชุดเกาะ หมวกส่วนล่าง 300 150 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2237 Bandit Beard [0] ชุดเกาะ หมวกส่วนล่าง 2 1 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2207 Fancy Flower [0] ชุดเกาะ หมวกส่วนบน 20 10 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2262 Clown Nose [0] ชุดเกาะ หมวกส่วนล่าง 20 10 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2263 Zorro Masque [0] ชุดเกาะ หมวกส่วนกลาง 20 10 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2212 Eye Patch [0] ชุดเกาะ หมวกส่วนกลาง 1,000 500 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2269 Romantic Flower [0] ชุดเกาะ หมวกส่วนล่าง 20 10 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2202 Sunglasses [1] ชุดเกาะ หมวกส่วนกลาง 5,000 2,500 10 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2239 Monocle [0] ชุดเกาะ หมวกส่วนกลาง 10,000 5,000 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2219 Flu Mask [0] ชุดเกาะ หมวกส่วนล่าง 300 150 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2203 Glasses [0] ชุดเกาะ หมวกส่วนกลาง 4,000 2,000 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2204 Glasses [1] ชุดเกาะ หมวกส่วนกลาง 4,000 2,000 10 0 0 0 1 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
2241 Grampa Beard [0] ชุดเกาะ หมวกส่วนล่าง 5,000 2,500 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป