รายการไอเทม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

พบทั้งหมด [7084] จำนวนหน้า [355] แสดงจำนวนที่ [1-20]

รหัสไอเทม ชื่อ ▲ ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี ป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช เสริม
44052 (+5)Refine Challenge Box V.1 กดใช้ ไม่มี 0 0 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
44062 (+5)Refine Challenge Box V2 กดใช้ ไม่มี 0 0 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
44053 (+7)Refine Challenge Box V.1 กดใช้ ไม่มี 0 0 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
44063 (+7)Refine Challenge Box V2 กดใช้ ไม่มี 0 0 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
44054 (+8)Refine Challenge Box V.1 กดใช้ ไม่มี 0 0 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
44064 (+8)Refine Challenge Box V2 กดใช้ ไม่มี 0 0 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
6833 (Limited) Token of Ziegfried ขยะ ไม่มี 10 5 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
51138 (NT) Eden Blood Angel Box กดใช้ ไม่มี 0 0 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
51142 (NT) Eden Golden Set Box กดใช้ ไม่มี 0 0 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
51139 (NT) Eden White Set Box กดใช้ ไม่มี 0 0 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
44060 (NT) Free Lucky Zeny ขยะ ไม่มี 20 10 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
51154 (NT) Special Garment Box กดใช้ ไม่มี 0 0 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
53011 (NT) จรวดเลเวล แบบ 4 ชม. กดใช้ ไม่มี 0 0 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
53044 (NT) ตกแล้วตกอีก แบบ 4 ชม. กดใช้ ไม่มี 0 0 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
51153 (NT)Eden Book Of Magic Box กดใช้ ไม่มี 0 0 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
51112 (NT)Eden BubbleGum Box กดใช้ ไม่มี 0 0 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
51134 (NT)Eden Cloudy Rainy Box กดใช้ ไม่มี 0 0 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
51150 (NT)Eden Gryphon Wing Ears Box กดใช้ ไม่มี 0 0 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
51145 (NT)Eden Miracle Blue Roses Box กดใช้ ไม่มี 0 0 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
51136 (NT)Eden Precious Box กดใช้ ไม่มี 0 0 0 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป