รายการไอเทม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

พบทั้งหมด [7084] จำนวนหน้า [355] แสดงจำนวนที่ [181-200]

รหัสไอเทม ชื่อ ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี ป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช เสริม
696 Level 1 Fire Ball กดใช้ ไม่มี 1,000 500 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
697 Level 5 Fire Ball กดใช้ ไม่มี 2,000 1,000 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
698 Level 1 Fire Wall กดใช้ ไม่มี 1,000 500 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
699 Level 5 Fire Wall กดใช้ ไม่มี 2,000 1,000 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
700 Level 1 Frost Diver กดใช้ ไม่มี 1,000 500 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
701 Ora Ora ขยะ ไม่มี 55,000 27,500 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
702 Animal Gore ขยะ ไม่มี 450 225 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
703 Hinalle ขยะ ไม่มี 500 250 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
704 Aloe ขยะ ไม่มี 500 250 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
705 Clover ขยะ ไม่มี 10 5 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
706 Four Leaf Clover ขยะ ไม่มี 80,000 40,000 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
707 Singing Plant ขยะ ไม่มี 500 250 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
708 Ment ขยะ ไม่มี 500 250 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
709 Izidor ขยะ ไม่มี 500 250 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
710 Illusion Flower ขยะ ไม่มี 1,000 500 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
711 Shoot ขยะ ไม่มี 16 8 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
712 Flower ขยะ ไม่มี 2 1 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
713 Empty Bottle ขยะ ไม่มี 6 3 2 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
714 Emperium ขยะ ไม่มี 2 1 100 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
715 Yellow Gemstone ขยะ ไม่มี 600 300 3 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป