รายการไอเทม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

พบทั้งหมด [7084] จำนวนหน้า [355] แสดงจำนวนที่ [201-220]

รหัสไอเทม ชื่อ ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี ป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช เสริม
716 Red Gemstone ขยะ ไม่มี 600 300 3 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
717 Blue Gemstone ขยะ ไม่มี 600 300 3 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
718 Garnet ขยะ ไม่มี 6,000 3,000 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
719 Amethyst ขยะ ไม่มี 6,000 3,000 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
720 Aquamarine ขยะ ไม่มี 6,000 3,000 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
721 Emerald ขยะ ไม่มี 6,000 3,000 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
722 Pearl ขยะ ไม่มี 6,000 3,000 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
723 Ruby ขยะ ไม่มี 6,000 3,000 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
724 Cursed Ruby ขยะ ไม่มี 600 300 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
725 Sardonyx ขยะ ไม่มี 6,000 3,000 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
726 Sapphire ขยะ ไม่มี 6,000 3,000 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
727 Opal ขยะ ไม่มี 6,000 3,000 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
728 Topaz ขยะ ไม่มี 6,000 3,000 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
729 Zircon ขยะ ไม่มี 6,000 3,000 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
730 1carat Diamond ขยะ ไม่มี 10,000 5,000 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
731 2carat Diamond ขยะ ไม่มี 25,000 12,500 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
732 3carat Diamond ขยะ ไม่มี 55,000 27,500 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
733 Cracked Diamond ขยะ ไม่มี 10 5 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
734 Red Frame ขยะ ไม่มี 3,000 1,500 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
735 Chung Jah ขยะ ไม่มี 5,000 2,500 50 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่