รายการไอเทม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

พบทั้งหมด [7084] จำนวนหน้า [355] แสดงจำนวนที่ [21-40]

รหัสไอเทม ชื่อ ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี ป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช เสริม
521 Aloe Leaflet ฟื้นฟู ไม่มี 360 180 2 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
522 Mastela Fruit ฟื้นฟู ไม่มี 8,500 500 3 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
523 Holy Water ฟื้นฟู ไม่มี 20 10 3 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
525 Panacea ฟื้นฟู ไม่มี 500 250 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
526 Royal Jelly ฟื้นฟู ไม่มี 7,000 500 15 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
528 MonsterNULLs Feed ฟื้นฟู ไม่มี 60 30 15 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
529 Candy ฟื้นฟู ไม่มี 10 5 3 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
530 Candy Cane ฟื้นฟู ไม่มี 20 10 4 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
531 Apple Juice ฟื้นฟู ไม่มี 20 10 4 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
532 Banana Juice ฟื้นฟู ไม่มี 20 10 4 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
533 Grape Juice ฟื้นฟู ไม่มี 250 125 4 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
534 Carrot Juice ฟื้นฟู ไม่มี 20 10 4 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
535 Pumpkin ฟื้นฟู ไม่มี 15 7 2 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
536 Ice Cream ฟื้นฟู ไม่มี 150 75 8 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
537 Pet Food ฟื้นฟู ไม่มี 1,000 500 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
538 Well-baked Cookie ฟื้นฟู ไม่มี 1,000 500 3 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
539 Piece of Cake ฟื้นฟู ไม่มี 3,000 1,500 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
540 Falcon Food ฟื้นฟู ไม่มี 2,000 1,000 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
541 PecoPeco Food ฟื้นฟู ไม่มี 3,000 1,500 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
544 Raw Fish ฟื้นฟู ไม่มี 20 10 3 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป