รายการไอเทม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

พบทั้งหมด [7084] จำนวนหน้า [355] แสดงจำนวนที่ [41-60]

รหัสไอเทม ชื่อ ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี ป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช เสริม
545 Condensed Red Potion ฟื้นฟู ไม่มี 150 75 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
546 Condensed Yellow Potion ฟื้นฟู ไม่มี 600 300 2 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
547 Condensed White Potion ฟื้นฟู ไม่มี 1,650 825 2 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
548 Cheese ฟื้นฟู ไม่มี 2,800 1,400 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
549 Yam ฟื้นฟู ไม่มี 180 90 8 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
550 Rice Cake ฟื้นฟู ไม่มี 10 5 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
551 Sushi ฟื้นฟู ไม่มี 1 0 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
552 Ketupat ฟื้นฟู ไม่มี 1 0 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
553 Bao ฟื้นฟู ไม่มี 1 0 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
554 Mochi ฟื้นฟู ไม่มี 400 200 8 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
555 Traditional Rice Cake ฟื้นฟู ไม่มี 100 50 2 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
556 Rice Cake Stick ฟื้นฟู ไม่มี 10 5 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
557 Neatly Sliced Rice Cake ฟื้นฟู ไม่มี 10 5 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
558 Chocolate ฟื้นฟู ไม่มี 1 0 2 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
559 Hand-made Chocolate ฟื้นฟู ไม่มี 1 0 8 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
560 Handmade White Chocolate ฟื้นฟู ไม่มี 5,000 2,500 8 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
561 White Chocolate ฟื้นฟู ไม่มี 5,000 2,500 8 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
562 Doublecrust Swiss Fondue ฟื้นฟู ไม่มี 100 50 15 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
563 Doublecrust Swiss Fondue ฟื้นฟู ไม่มี 1,200 600 15 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
564 Rice Ball ฟื้นฟู ไม่มี 1 0 3 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป