รายการไอเทม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

พบทั้งหมด [7084] จำนวนหน้า [355] แสดงจำนวนที่ [61-80]

รหัสไอเทม ชื่อ ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี ป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช เสริม
565 Vita500 ฟื้นฟู ไม่มี 580 290 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
566 Tom Yum Goong ฟื้นฟู ไม่มี 10,000 5,000 15 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
567 Shrimp ฟื้นฟู ไม่มี 500 250 4 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
568 Lemon ฟื้นฟู ไม่มี 60 30 4 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
569 Novice Potion ฟื้นฟู ไม่มี 0 0 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
570 Lucky Candy ฟื้นฟู ไม่มี 10 5 3 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
571 Lucky Candy Cane ฟื้นฟู ไม่มี 20 10 4 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
572 Lucky Cookie ฟื้นฟู ไม่มี 1,000 500 3 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
573 Chocolate Drink ฟื้นฟู ไม่มี 7,000 3,500 15 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
574 Egg ฟื้นฟู ไม่มี 20 10 3 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
575 2nd Anniversary Cake ฟื้นฟู ไม่มี 10 5 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
576 Prickly Fruit ฟื้นฟู ไม่มี 540 270 6 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
577 Bag of Grain ฟื้นฟู ไม่มี 200 100 2 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
578 Strawberry ฟื้นฟู ไม่มี 200 100 2 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
579 Fresh Fish ฟื้นฟู ไม่มี 250 125 2 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
580 Bread ฟื้นฟู ไม่มี 150 75 2 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
581 Edible Mushroom ฟื้นฟู ไม่มี 40 20 2 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
582 Orange ฟื้นฟู ไม่มี 300 150 2 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
583 Ketupat Sayur ฟื้นฟู ไม่มี 7,000 3,500 15 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
584 Fish Cake Soup ฟื้นฟู ไม่มี 100 50 6 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป