รายการไอเทม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

พบทั้งหมด [7084] จำนวนหน้า [355] แสดงจำนวนที่ [81-100]

รหัสไอเทม ชื่อ ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี ป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช เสริม
585 Brusti กดใช้ ไม่มี 2 1 4 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
586 MotherNULLs Cake ฟื้นฟู ไม่มี 20 10 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
587 Red Prickly Fruit ฟื้นฟู ไม่มี 880 440 6 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
588 Spaghetti ฟื้นฟู ไม่มี 100 50 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
589 Pizza ฟื้นฟู ไม่มี 1,200 600 15 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
590 Pretzel ฟื้นฟู ไม่มี 2 1 2 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
591 Caviar Pancake ฟื้นฟู ไม่มี 0 0 15 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
592 Jam Pancake ฟื้นฟู ไม่มี 0 0 15 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
593 Honey Pancake ฟื้นฟู ไม่มี 0 0 15 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
594 Sour-Cream Pancake ฟื้นฟู ไม่มี 0 0 15 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
595 Mushroom Pancake ฟื้นฟู ไม่มี 0 0 15 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
596 Cute Strawberry-Choco ฟื้นฟู ไม่มี 20 10 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
597 Lovely Choco-Tart ฟื้นฟู ไม่มี 20 10 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
598 Light Red Potion ฟื้นฟู ไม่มี 50 25 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
599 Light Orange Potion ฟื้นฟู ไม่มี 200 100 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
601 Fly Wing กดใช้ ไม่มี 60 30 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
602 Butterfly Wing กดใช้ ไม่มี 300 150 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
603 Old Blue Box กดใช้ ไม่มี 10,000 5,000 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
604 Dead Branch กดใช้ ไม่มี 50 25 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
605 Anodyne กดใช้ ไม่มี 2,000 1,000 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป