รายการไอเทม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

พบทั้งหมด [7084] จำนวนหน้า [355] แสดงจำนวนที่ [101-120]

รหัสไอเทม ชื่อ ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี ป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช เสริม
606 Aloevera กดใช้ ไม่มี 1,500 750 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
607 Yggdrasil Berry ฟื้นฟู ไม่มี 5,000 2,500 30 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
608 Yggdrasil Seed ฟื้นฟู ไม่มี 5,000 2,500 30 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
609 Amulet กดใช้ ไม่มี 100 50 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
610 Yggdrasil Leaf กดใช้ ไม่มี 4,000 2,000 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
611 Magnifier กดใช้ ไม่มี 40 20 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
612 Mini Furnace กดใช้ ไม่มี 150 75 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
613 Iron Hammer กดใช้ ไม่มี 1,000 500 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
614 Golden Hammer กดใช้ ไม่มี 3,000 1,500 30 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
615 Oridecon Hammer กดใช้ ไม่มี 5,000 2,500 40 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
616 Old Card Album กดใช้ ไม่มี 10,000 5,000 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
617 Old Purple Box กดใช้ ไม่มี 10,000 5,000 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
618 Worn Out Scroll กดใช้ ไม่มี 50 25 2 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
619 Unripe Apple กดใช้ ไม่มี 1,000 500 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
620 Orange Juice กดใช้ ไม่มี 1,500 750 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
621 Bitter Herb กดใช้ ไม่มี 20 10 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
622 Rainbow Carrot กดใช้ ไม่มี 2,500 1,250 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
623 Earthworm the Dude กดใช้ ไม่มี 4,000 2,000 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
624 Rotten Fish กดใช้ ไม่มี 2,500 1,250 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
625 Rusty Iron กดใช้ ไม่มี 100 50 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป