รายการไอเทม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

พบทั้งหมด [7084] จำนวนหน้า [355] แสดงจำนวนที่ [121-140]

รหัสไอเทม ชื่อ ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี ป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช เสริม
626 Monster Juice กดใช้ ไม่มี 1,500 750 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
627 Sweet Milk กดใช้ ไม่มี 7,000 3,500 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
628 Well-Dried Bone กดใช้ ไม่มี 10,000 5,000 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
629 Singing Flower กดใช้ ไม่มี 300 150 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
630 Dew Laden Moss กดใช้ ไม่มี 10 5 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
631 Deadly Noxious Herb กดใช้ ไม่มี 20 10 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
632 Fatty Chubby Earthworm กดใช้ ไม่มี 5,000 2,500 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
633 Sweet Potato กดใช้ ไม่มี 20 10 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
634 Tropical Banana กดใช้ ไม่มี 20 10 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
635 Orc Trophy กดใช้ ไม่มี 300 150 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
636 No Recipient กดใช้ ไม่มี 100 50 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
637 Old Broom กดใช้ ไม่มี 350 175 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
638 Silver Knife of Chastity กดใช้ ไม่มี 12,000 6,000 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
639 Armlet of Obedience กดใช้ ไม่มี 18,000 9,000 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
640 Shining Stone กดใช้ ไม่มี 3,000 1,500 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
641 Contract in Shadow กดใช้ ไม่มี 100 50 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
642 Book of the Devil กดใช้ ไม่มี 1,800 900 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
643 Pet Incubator กดใช้ ไม่มี 3,000 1,500 3 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
644 Gift Box กดใช้ ไม่มี 1,000 500 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
645 Concentration Potion กดใช้ ไม่มี 800 400 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป