รายการไอเทม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

พบทั้งหมด [7084] จำนวนหน้า [355] แสดงจำนวนที่ [161-180]

รหัสไอเทม ชื่อ ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี ป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช เสริม
676 Bag of Silver Coins ขยะ ไม่มี 50,000 25,000 40 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
677 Platinum Coin ขยะ ไม่มี 2,000 1,000 4 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
678 Poison Bottle กดใช้ ไม่มี 5,000 2,500 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
679 Pilule กดใช้ ไม่มี 5,000 2,500 30 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
680 Magic Carnation ฟื้นฟู ไม่มี 0 0 100 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
681 Sweet Memory of Marriage กดใช้ ไม่มี 50,000 25,000 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
682 Distilled Fighting Spirit กดใช้ ไม่มี 0 0 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
683 Herb of Incantation กดใช้ ไม่มี 0 0 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
684 Durian กดใช้ ไม่มี 15,000 7,500 30 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
685 Ramadan ฟื้นฟู ไม่มี 5,000 2,500 30 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
686 Level 3 Earth Spike กดใช้ ไม่มี 1,000 500 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
687 Level 5 Earth Spike กดใช้ ไม่มี 2,000 1,000 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
688 Level 3 Cold Bolt กดใช้ ไม่มี 1,000 500 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
689 Level 5 Cold Bolt กดใช้ ไม่มี 2,000 1,000 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
690 Level 3 Fire Bolt กดใช้ ไม่มี 1,000 500 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
691 Level 5 Fire Bolt กดใช้ ไม่มี 2,000 1,000 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
692 Level 3 Lightening Bolt กดใช้ ไม่มี 1,000 500 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
693 Level 5 Lightening Bolt กดใช้ ไม่มี 2,000 1,000 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
694 Level 3 Soul Strike กดใช้ ไม่มี 1,000 500 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
695 Level 5 Soul Strike กดใช้ ไม่มี 2,000 1,000 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป