รายการไอเทม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

พบทั้งหมด [7084] จำนวนหน้า [355] แสดงจำนวนที่ [1-20]

รหัสไอเทม ชื่อ ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ▲ ราคาขาย น้ำหนัก พลังโจมตี ป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช เสริม
1077 Voucher ขยะ ไม่มี 0 0 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
594 Sour-Cream Pancake ฟื้นฟู ไม่มี 0 0 15 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1079 Voucher ขยะ ไม่มี 0 0 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
595 Mushroom Pancake ฟื้นฟู ไม่มี 0 0 15 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
591 Caviar Pancake ฟื้นฟู ไม่มี 0 0 15 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1076 Voucher ขยะ ไม่มี 0 0 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
569 Novice Potion ฟื้นฟู ไม่มี 0 0 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1080 Voucher ขยะ ไม่มี 0 0 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
592 Jam Pancake ฟื้นฟู ไม่มี 0 0 15 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
593 Honey Pancake ฟื้นฟู ไม่มี 0 0 15 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
680 Magic Carnation ฟื้นฟู ไม่มี 0 0 100 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1075 Voucher ขยะ ไม่มี 0 0 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1071 Unknown Test Tube ขยะ ไม่มี 0 0 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
668 Red Envelope กดใช้ ไม่มี 0 0 2 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
683 Herb of Incantation กดใช้ ไม่มี 0 0 5 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1073 Voucher ขยะ ไม่มี 0 0 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1072 Delivery Message ขยะ ไม่มี 0 0 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
682 Distilled Fighting Spirit กดใช้ ไม่มี 0 0 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1078 Voucher ขยะ ไม่มี 0 0 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1074 Voucher ขยะ ไม่มี 0 0 1 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป