รายการไอเทม

ค้นหา...

... ... ...

... ...

... ...

... ... ... ...

พบทั้งหมด [7084] จำนวนหน้า [355] แสดงจำนวนที่ [1-20]

รหัสไอเทม ชื่อ ประเภท ตำแหน่งสวมใส่ ราคาซื้อ ราคาขาย ▲ น้ำหนัก พลังโจมตี ป้องกัน ระยะโจมตี ช่องการ์ด ตีบวก ร้านแคช เสริม
11504 GVG Blue Potion ฟื้นฟู ไม่มี 500 0 0.2 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
11503 GVG White Potion ฟื้นฟู ไม่มี 400 0 15 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
50046 NT White Potion ฟื้นฟู ไม่มี 0 0 15 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12049 Morocc Fruit Wine ฟื้นฟู ไม่มี 8,000 10 30 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12050 Mastela Fruit Wine ฟื้นฟู ไม่มี 10,000 10 40 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12055 Spicy Fried Bao ฟื้นฟู ไม่มี 10,000 10 80 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12042 Seasoned Sticky Webfoot ฟื้นฟู ไม่มี 4,000 10 50 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12045 Lutie LadyNULLs Pancake ฟื้นฟู ไม่มี 10,000 10 50 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12053 Clam Soup ฟื้นฟู ไม่มี 6,000 10 30 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12046 Grape Juice Herbal Tea ฟื้นฟู ไม่มี 2,000 10 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12048 Honey Herbal Tea ฟื้นฟู ไม่มี 6,000 10 50 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12044 Herb Marinade Beef ฟื้นฟู ไม่มี 8,000 10 50 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12052 Assorted Seafood ฟื้นฟู ไม่มี 4,000 10 20 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12057 Smooth Noodle ฟื้นฟู ไม่มี 4,000 10 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12056 Frog Egg Squid Ink Soup ฟื้นฟู ไม่มี 2,000 10 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12054 Seasoned Jellyfish ฟื้นฟู ไม่มี 8,000 10 50 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12051 Steamed Crab Nippers ฟื้นฟู ไม่มี 2,000 10 10 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12041 Fried Grasshopper Legs ฟื้นฟู ไม่มี 2,000 10 6 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12047 Autumn Red Tea ฟื้นฟู ไม่มี 4,000 10 50 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
12043 Bomber Steak ฟื้นฟู ไม่มี 6,000 10 50 0 0 0 0 ไม่ได้ ไม่มี ไม่ใช่
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ถัดไป