ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "alde_dun03"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Cramp 35 0 นาที
Drainliar 20 0 นาที
Cramp 3 1 นาที - 2 นาที
Penomena 160 3 นาที - 5 นาที
Cramp 10 5 นาที - 8 นาที
Drainliar 10 5 นาที - 8 นาที
Penomena 3 10 นาที - 15 นาที
Penomena 2 10 นาที - 15 นาที
Penomena 2 10 นาที - 15 นาที
Cramp 5 5 นาที - 8 นาที
Drainliar 5 5 นาที - 8 นาที
Penomena 4 10 นาที - 15 นาที
Cramp 10 5 นาที - 8 นาที
Drainliar 10 5 นาที - 8 นาที
Penomena 7 10 นาที - 15 นาที
Penomena 2 10 นาที - 15 นาที
Penomena 4 10 นาที - 15 นาที
Penomena 5 10 นาที - 15 นาที
Cramp 3 5 นาที - 8 นาที
Penomena 5 10 นาที - 15 นาที
Penomena 3 10 นาที - 15 นาที
Penomena 3 10 นาที - 15 นาที
Drainliar 10 5 นาที - 8 นาที