ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "ama_dun01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Miyabi Doll 65 0 นาที
Firelock Soldier 45 0 นาที
Shinobi 2 3 นาที - 5 นาที