ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "ama_dun02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Poison Toad 35 3 นาที - 5 นาที
Firelock Soldier 20 1 นาที - 2 นาที
Miyabi Doll 5 2 นาที - 3 นาที
Shinobi 2 3 นาที - 5 นาที
Horong 10 0 นาที
The Paper 1 3 นาที - 5 นาที