ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "ama_dun03"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Shinobi 35 10 นาที - 15 นาที
Firelock Soldier 25 0 นาที
Miyabi Doll 1 0 นาที
Tengu 40 10 นาที - 15 นาที
Mimic 5 0 นาที
The Paper 20 10 นาที - 15 นาที
Samurai Specter 1 60 นาที
Shinobi 20 91 นาที - 151 นาที
Tengu 15 91 นาที - 151 นาที