ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "anthell02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Familiar 10 0 นาที
Ant Egg 20 0 นาที
Andre 80 0 นาที
Piere 80 0 นาที
Deniro 80 0 นาที
Vitata 30 0 นาที
Giearth 20 1 นาที - 2 นาที
Maya 1 60 นาที