ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "ayo_dun02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Tamruan 70 0 นาที
Whisper 20 0 นาที
Kraben 20 0 นาที
Lady Tanee 1 420 นาที