ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "beach_dun"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Medusa 80 0 นาที
Neraid 20 0 นาที
Merman 20 1 นาที - 2 นาที
Megalith 20 0 นาที
Tri-Joint 20 0 นาที
Pest 20 1 นาที
Chimera 1 120 นาที