ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "c_tower1"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Archer Skeleton 49 0 นาที
Baphomet Jr. 36 0 นาที
Bathory 10 0 นาที
Punk 60 0 นาที