ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "c_tower2"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Archer Skeleton 60 0 นาที
Punk 40 0 นาที
Clock 100 0 นาที
Clock Tower Manager 1 60 นาที - 90 นาที
Elder 1 60 นาที - 90 นาที
Elder 1 60 นาที - 90 นาที
Deviruchi 1 7 นาที - 10 นาที
Deviruchi 1 6 นาที - 9 นาที
Deviruchi 1 6 นาที - 9 นาที
Deviruchi 1 6 นาที - 9 นาที
Deviruchi 1 6 นาที - 9 นาที
Deviruchi 1 6 นาที - 9 นาที
Deviruchi 30 6 นาที - 9 นาที