ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "c_tower4"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Clock Tower Manager 2 30 นาที
Clock Tower Manager 1 60 นาที
Whisper 10 0 นาที
Elder 1 60 นาที - 90 นาที
Elder 1 30 นาที - 40 นาที
Alarm 100 0 นาที
Clock 50 0 นาที
Owl Duke 30 0 นาที
Rideword 1 5 นาที - 8 นาที
Rideword 1 4 นาที - 7 นาที
Rideword 1 6 นาที - 9 นาที
Rideword 1 7 นาที - 10 นาที
Rideword 1 6 นาที - 9 นาที
Rideword 1 5 นาที - 8 นาที
Rideword 1 5 นาที - 8 นาที
Rideword 1 6 นาที - 9 นาที
Rideword 1 7 นาที - 10 นาที
Rideword 1 7 นาที - 10 นาที
Rideword 1 6 นาที - 9 นาที
Rideword 1 6 นาที - 9 นาที
Rideword 1 5 นาที - 8 นาที
Rideword 1 5 นาที - 8 นาที
Rideword 1 6 นาที - 9 นาที
Mimic 1 30 นาที - 45 นาที
Mimic 1 30 นาที - 45 นาที
Mimic 1 30 นาที - 45 นาที
Mimic 1 30 นาที - 45 นาที
Mimic 1 30 นาที - 45 นาที
Mimic 1 15 นาที - 22 นาที
Mimic 1 15 นาที - 22 นาที
Mimic 1 30 นาที - 45 นาที
Mimic 1 30 นาที - 45 นาที
Mimic 1 30 นาที - 45 นาที
Mimic 1 30 นาที - 45 นาที
Mimic 1 30 นาที - 45 นาที
Executioner 1 120 นาที - 180 นาที