ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "cmd_fild06"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Kobold Archer 20 0 นาที
Kobold Archer 20 5 นาที
Kobold Archer 2 0 นาที
Kobold Archer 2 2 นาที
Kobold Archer 4 0 นาที
Kobold Archer 4 2 นาที
Kobold Archer 1 3 นาที
Kobold Archer 1 4 นาที
Kobold Archer 1 3 นาที
Kobold Archer 1 3 นาที
Kobold Archer 1 3 นาที
Goblin Archer 20 0 นาที
Goblin Archer 40 1 นาที
Goblin Archer 3 0 นาที
Goblin Archer 3 2 นาที
Goblin Archer 4 0 นาที
Goblin Archer 4 2 นาที
Goblin Archer 3 3 นาที
Goblin Archer 1 3 นาที
Goblin Archer 1 3 นาที
Goblin Archer 1 3 นาที
Goblin Archer 1 3 นาที
Goblin Archer 1 3 นาที
Goblin Archer 1 3 นาที
Goblin Archer 1 3 นาที
Goblin Archer 1 3 นาที
Goblin Archer 1 3 นาที
Goblin Archer 1 3 นาที
Drops 20 0 นาที
Harpy 1 25 นาที - 42 นาที
Yellow Plant 2 30 นาที - 45 นาที
Yellow Plant 3 30 นาที - 45 นาที
Goblin Archer 10 0 นาที
Goblin Archer 10 0 นาที
Goblin Archer 10 0 นาที
Goblin Archer 10 0 นาที
Goblin Archer 1 3 นาที
Goblin Archer 1 3 นาที
Goblin Archer 1 3 นาที
Goblin Archer 1 3 นาที
Goblin Archer 1 3 นาที
Goblin Archer 1 3 นาที
Goblin Archer 1 3 นาที
Goblin Archer 1 3 นาที