ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "cmd_fild08"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Kobold Archer 5 1 นาที
Kobold Archer 5 0 นาที
Kobold Archer 5 0 นาที
Kobold Archer 5 0 นาที
Kobold Archer 5 0 นาที
Kobold Archer 1 4 นาที
Kobold Archer 1 4 นาที
Kobold Archer 1 4 นาที
Kobold Archer 1 4 นาที
Kobold Archer 1 4 นาที
Kobold Archer 1 4 นาที
Kobold Archer 1 4 นาที
Kobold Archer 1 4 นาที
Kobold Archer 2 1 นาที
Kobold Archer 10 0 นาที
Kobold Archer 7 0 นาที
Kobold Archer 8 0 นาที
Kobold Archer 1 3 นาที
Kobold Archer 1 3 นาที
Kobold Archer 1 3 นาที
Kobold Archer 1 3 นาที
Kobold Archer 1 3 นาที
Kobold Archer 1 3 นาที
Kobold Archer 1 3 นาที
Kobold Archer 1 3 นาที
Kobold Archer 1 3 นาที
Stem Worm 5 1 นาที
Stem Worm 10 0 นาที
Stem Worm 2 0 นาที
Stem Worm 3 3 นาที
Stem Worm 1 3 นาที
Stem Worm 1 3 นาที
Stem Worm 1 3 นาที
Stem Worm 1 3 นาที
Stem Worm 1 3 นาที
Drops 10 0 นาที
Sandman 15 0 นาที
Kobold Archer 10 0 นาที
Side Winder 2 0 นาที
Side Winder 3 0 นาที
Side Winder 45 0 นาที
Gryphon 1 60 นาที - 90 นาที
Yellow Plant 4 30 นาที - 45 นาที
Yellow Plant 4 30 นาที - 45 นาที