ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "cmd_fild09"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Steel Chonchon 40 0 นาที
Drops 20 0 นาที
Anacondaq 120 0 นาที
Condor 20 0 นาที
Hode 3 3 นาที
Gargoyle 2 3 นาที