ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "ein_dun01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Pitman 70 0 นาที
Noxious 30 5 นาที
Porcellio 30 0 นาที
Venomous 10 5 นาที
Old Stove 1 30 นาที - 40 นาที
Ungoliant 1 60 นาที - 110 นาที