ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "ein_dun02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Obsidian 10 0 นาที
Mineral 15 0 นาที
Obsidian 30 5 นาที
Mineral 35 5 นาที
Teddy Bear 10 0 นาที
Teddy Bear 20 8 นาที
Old Stove 10 0 นาที
Old Stove 20 8 นาที
RSX-0806 1 125 นาที - 135 นาที