ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "ein_fild03"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Metaling 30 0 นาที
Geographer 5 0 นาที
Holden 40 0 นาที
Geographer 10 0 นาที
Geographer 5 0 นาที
Caramel 10 1 นาที - 2 นาที
Horn 5 1 นาที - 2 นาที
Yellow Plant 15 1 นาที - 2 นาที
Green Plant 15 1 นาที - 2 นาที