ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "ein_fild04"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Metaling 50 0 นาที
Geographer 30 1 นาที - 2 นาที
Holden 5 0 นาที
Geographer 40 1 นาที - 2 นาที
Geographer 5 1 นาที - 2 นาที
Geographer 5 1 นาที - 2 นาที
Giearth 10 60 นาที - 110 นาที
Holden 15 0 นาที
Mineral 5 60 นาที - 110 นาที
Red Plant 10 1 นาที - 2 นาที
Yellow Plant 10 1 นาที - 2 นาที
Green Plant 10 1 นาที - 2 นาที