ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "ein_fild05"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Mineral 10 10 นาที - 16 นาที
Mineral 15 10 นาที - 16 นาที
Mineral 10 10 นาที - 16 นาที
Obsidian 5 7 นาที - 13 นาที
Obsidian 7 7 นาที - 13 นาที
Obsidian 5 7 นาที - 13 นาที
Anopheles 30 0 นาที
Demon Pungus 10 0 นาที
Geographer 10 0 นาที