ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "ein_fild07"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Poring 40 0 นาที
Poporing 20 0 นาที
Metaling 60 0 นาที
Flora 20 0 นาที
Geographer 20 0 นาที
Red Plant 10 2 นาที - 3 นาที
Yellow Plant 10 2 นาที - 3 นาที
Red Mushroom 10 2 นาที - 3 นาที
Ungoliant 1 1440 นาที - 2874 นาที