ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "ein_fild09"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Metaling 10 0 นาที
Porcellio 70 0 นาที
Thief Bug 20 0 นาที
Thief Bug Egg 3 10 นาที - 15 นาที
Red Plant 10 2 นาที - 3 นาที
Yellow Plant 10 2 นาที - 3 นาที
Red Mushroom 10 2 นาที - 3 นาที
Flora 5 5 นาที - 7 นาที