ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "ein_fild10"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Geographer 5 0 นาที
Porcellio 20 0 นาที
Porcellio 10 0 นาที
Red Plant 20 2 นาที - 3 นาที
Yellow Plant 20 2 นาที - 3 นาที
Blue Plant 20 10 นาที - 15 นาที
Yoyo 6 1 นาที - 2 นาที
Yoyo 4 1 นาที - 2 นาที
Flora 10 5 นาที - 7 นาที
Flora 10 5 นาที - 7 นาที