ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "einbech"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Wild Rose 1 60 นาที - 110 นาที
Tarou 5 30 นาที - 55 นาที