ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gef_dun02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Doppelganger 1 60 นาที - 70 นาที
Nightmare 20 0 นาที
Argos 10 0 นาที
Whisper 30 0 นาที
Jakk 20 5 นาที - 7 นาที
Bathory 25 0 นาที
Marionette 20 0 นาที
Myst 20 0 นาที