ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gef_fild01"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Poring 10 0 นาที
Hornet 20 0 นาที
Roda Frog 120 0 นาที
Thara Frog 2 5 นาที - 8 นาที
Toad 1 30 นาที - 35 นาที
Green Plant 5 6 นาที - 9 นาที