ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gef_fild04"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Poring 20 0 นาที
Fabre 20 0 นาที
Pupa 20 0 นาที
Willow 30 0 นาที
ChonChon 30 0 นาที
Roda Frog 30 0 นาที
Green Plant 7 6 นาที - 9 นาที
Green Plant 7 6 นาที - 9 นาที