ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gef_fild06"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Poporing 10 0 นาที
Shining Plant 4 30 นาที - 45 นาที
Kobold 20 0 นาที
Kobold 20 0 นาที
Kobold 20 0 นาที
Petit 40 0 นาที
Sky Petit 60 0 นาที
Stainer 20 0 นาที