ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "gef_fild07"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด
Poring 30 0 นาที
Fabre 60 0 นาที
Pupa 10 0 นาที
Willow 50 0 นาที
ChonChon 50 0 นาที
Roda Frog 50 0 นาที
Green Plant 3 6 นาที - 9 นาที
Shining Plant 1 30 นาที - 45 นาที
Blue Plant 1 15 นาที - 23 นาที
Green Plant 3 6 นาที - 9 นาที